بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا چیست؟ بازاریابی محتوا یا Content Marketing، بخشی از استراتژی دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب‌وکار است که توسط مشاور دیجیتال مارکتینگ انجام می‌شود که بر ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و یکپارچه تمرکز دارد و هدف کلی آن، جذب مخاطبین جدید و حفظ مخاطبان قبلی است. جذب مخاطب در این استراتژی، با ارائه […]